11
Oct

LED หลอดไฟบ้านแห่งอนาคต

หลอดไฟ LED เป็นหลอดไฟที่มีการรณรงค์ให้ใช้ในครัวเรือนในปัจจุบันกันมาก และต้องการให้เป็นหลอดไฟที่ใช้ในอาคารเป็นหลัก เนื่องจากหลอด LED เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงานมากที่สุดในท้องตลาด เมื่อเทียบกับหลอดไฟชนิดอื่น หลอด LED จะประหยัดไฟฟ้า และยังมีข้อดีอื่นๆอีกมาก มีอะไรบ้าง มาดูกันครับ 1. LED ปล่อยความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟแบบอื่น หนึ่งสิ่งที่ LED ช่วยคุณประหยัดไฟ เพราะ LED มีความร้อนน้อยกว่าหลอดไฟนีออน หรือหลอดฟูลออเรสเซ็นต์ปกติที่ใช้ตามบ้าน เพราะความร้อนจากหลอดไฟ LED ไม่ส่งผลมากกับอุณหภูมิของห้อง ทำให้บ้านที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศจะเย็นง่ายกว่าบ้านที่ใช้หลอดไฟแบบอื่น 2....

Read More