11
Oct

พัดลมไอเย็น ไม่ใช่ พัดลมไอน้ำ

พัดลมไอเย็น ไม่ใช่ พัดลมไอน้ำ พัดลมไอเย็น แท้จริงแล้วคืออะไร เป็นเพราะชื่อเรียกใกล้เคียงกัน หลายคนจึงคิดว่า พัดลมไอเย็น และ พัดลมไอน้ำ จะมีการใช้งานแบบเดียวกัน หรือเป็นชนิดเดียวกันเลย พัดลมไอน้ำ จะทำงานโดยการพ่นละอองน้ำออกมาแล้วใช้พัดลมเป่าให้ละอองน้ำกระจายตัว ทำให้มีความชื้นมาก ไม่เหมาะกับการออกแบบบ้านที่อับ ส่วนพัดลมไอเย็น จะทำงานด้วยการดึงความร้อนของอากาศผ่านแผ่นทำความเย็น จนน้ำระเหยออก เหลือไว้เพียงอุณหภูมิที่ลดลง จึงทำให้พื้นที่โดยรอบรู้สึกเย็นสดชื่น โดยไม่มีความชื้นในอากาศ ซึ่งเหมาะกับใช้ในบ้านหรือคอนโดมากกว่า ข้อดีของพัดลมไอเย็นคือ ไม่มีละอองน้ำ ไม่ทำให้อับชื้น ได้ลมเย็นสดชื่น เหมือนลมธรรมชาติ ใช้ได้ทั้งในพื้นที่เปิดและปิด...

Read More