11
Oct

เกร็ดความรู้เรื่อง ชนิดของกระเบื้อง

เกร็ดความรู้เรื่อง ชนิดของกระเบื้อง เราจะเห็นกระเบื้องหลากหลายชนิด ทั้งวัสดุ สี และลาย แต่โดยรวมแล้ว กระเบื้องเหล่านั้นแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ – กระเบื้องเซรามิค เป็นกระเบื้องที่ผ่านการเผา 1 หรือ 2 ครั้ง ตามลักษณะการใช้งาน และเคลือบผิวทำลวดลายเป็นกระเบื้องที่มีขนาดหลากหลายและมีโทนสีสไตล์ต่าง ๆ ให้เลือกใช้มากที่สุด กระเบื้องเซรามิคแบ่งออกเป็นกระเบื้องสำหรับปูพื้น และปูผนัง ซึ่งไม่แนะนำให้เอากระเบื้องเซรามิคสำหรับผนังไปปูพื้นเพราะ ออกแบบให้รับน้ำหนักต่างกัน นอกจากนี้ยังแบ่งเป็นแบบผิวมัน และแบบผิวหยาบ สำหรับเลือกใช้งานแบบต่างๆอีกด้วย – กระเบื้องแก้ว...

Read More