11
Oct

จัดระเบียบพื้นที่เก็บของในห้องครัว

พื้นที่ Counter top น้อย ห้องครัวบางบ้านมีการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และยังเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารอีกด้วย และหลายครั้งที่พื้นที่ counter top ที่เล็กอยู่แล้ว ยังถูกวางระเกะระกะด้วยข้าวของจำนวนมาก ทำให้เหลือพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จริงเพียงน้อยนิด เป็นปัญหาที่น่าหงุดหงิดสำหรับคนทำครัวมากทีเดียว Solution : วิธีแก้ปัญหานี้น่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการออกแบบหรือติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในครัว เช่น กรณีCounter top ของครัวมาตรฐาน ควรลึกอย่างน้อย 60 ซม. แต่ถ้ามีพื้นที่มากพอ สามารถออกแบบให้ลึกมากขึ้นได้ถึง 75 ซม....

Read More