11
Oct

ความสำคัญของการจัดสวน

สำหรับบ้านที่น่าอยู่ นอกจากบ้านจะสวย อบอุ่นแล้ว การที่แวดล้อมรอบบ้านดีก็ช่วยสร้างบรรยากาศให้น่าอยู่ขึ้นไปอีกด้วย เหตุนี่เอง การจัดสวนจึงมีความสำคัญกับบ้านของเรา เพราะรอบๆบ้านเรานั้น ไม่มีอะไรทำง่ายและดีไปกว่าการจัดสวน ฉนั้นการจัดสวนจึงสำคัญในแง่ของการสร้างแวดล้อมที่ดีให้กับตัวบ้าน ทำให้เกิดความผ่อนคลายน่าอยู่ รวมไปถึงความล่มรื่นได้ด้วยเช่นกัน และสวนเองก็มีหลายรูปแบบด้วยเช่น สวนสไตล์ทรอปิคาน่า สวนสไตล์อังกฤษ สวนสไตล์บาหลี สวนแนวตั้ง ฯลฯ สามารถชมภาพสวนได้จาก ที่นี่

Read More