11
Oct

การดีดบ้าน คืออะไร?

เมื่อพูดถึงคำว่า “ดีดบ้าน” “ยกบ้าน” หรือ “เลื่อนบ้าน” บางท่านอาจจะทำหน้างงๆ แล้วนึกอยู่ว่า เค้าทำกันอย่างไร และ เค้าทำกันได้ด้วยหรือ การดีดบ้าน ยกบ้าน เลื่อนบ้าน เป็นงานช่างอย่างหนึ่งที่นิยมใช้ในการปรับปรุงบ้าน ซ่อมบ้าน หรือแก้ปัญหาบ้านเช่น บ้านทรุด เปลี่ยนเสา เปลี่ยนคาน หรือแม้แต่การแก้ปัญหาน้ำท่วมบ้านที่เกิดจากพื้นบ้านต่ำกว่าบริเวณรอบบ้าน การยกบ้านนั้นจะทำด้วยการยกบ้านทั้งหลังขึ้นโดยใช้รอกยก ด้วยจำนวนรอกที่ใช้ยกนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนเสาบ้าน โครงสร้างบ้าน และ น้ำหนักบ้าน โดยทั่วไปและจะใช้รอกประจำเสาทุกต้น การดีดบ้าน ยกบ้าน เป็นอาชีพของช่างภูมิปัญญาชาวบ้าน...

Read More