11
Oct

ห้องครัวแบบตัว “L”

ห้องครัวเป็นห้องที่มีความสำคัญไม่แพ้ห้องอื่นๆโดยเฉพาะบ้านที่มีแม่บ้านเข้าครัวเป็นประจำ การจัดวางพื้นที่ใช้สอยแบบตัว “L” ใช้สำหรับพื้นที่ครัวที่มีพื้นที่จำกัด จากรูป เราจัดวางอ่างล้างจานไว้บริเวณหน้าต่าง ทำให้ได้ความรู้สึกถึงความไม่จำกัดในพื้นที่ และทำให้มีแสงสว่างส่องเข้ามาช่วยในการกำจัดเชื้อโรค เตาประกอบอาหารและท่อส่งควันออกแบบไว้บริเวณผนังทึบ แล้วปูกระเบื้องชนิดที่ทำความสะอาดง่ายๆ ควรเป็นผิวมันวาว ตู้อบและไมโครเวฟใช้ชนิดฝังติดตาย Build in เพิ่มความสะดวกในการใช้งานได้มากขึ้น และมีเคาน์เตอร์บาร์อยู่ส่วนหน้าไว้เตรียมอาหาร เพื่อเพิ่มความสะดวกในการจัดเตรียมอาหาร