11
Oct

มารู้จัก สเปรย์โฟม โฟมสำหรับสร้างบ้านกันเถอะ

มารู้จัก สเปรย์โฟม โฟมสำหรับสร้างบ้านกันเถอะ

สเปรย์โฟมหรือสเปรย์โพลียูรีเทน มีลักษณะเป็นของเหลวในขวดโฟม เมื่อฉีดออกมาครั้งแรกจะเป็นเนื้อโฟมคล้ายมูสและค่อย ๆ แข็งตัวเมื่อสัมผัสกับอากาศประมาณ 4-7 ชั่วโมง มีความแข็งแรงมาก มีประโยชน์กับงานซ่อมแซมบ้าน อุดช่องโหว่ตามผนังท่อแอร์ รอยต่อหรือรอยแตกร้าว งานตกแต่งต่างๆ งานซ่อมแซมทั่วไป และใช้เป็นฉนวนกันความร้อน-เย็น สเปรย์โฟมนั้นไม่ได้มีเฉพาะแบบที่เป็นกระป๋องสเปรย์ แต่ยังมีแบบหัวฉีดเพื่อนำไปใช้ในการซ่อมแซมงานใหญ่ ๆ เช่น ใช้ใต้พื้นคอนกรีตหรือถนนเพื่อยกระดับส่วนที่ทรุดขึ้นมาให้เท่ากัน ราคาต่อขวด 750ml ประมาณ 400 – 450 บาท ครับ