11
Oct

จุดเด่นและจุดด้อยของแบบบ้านชั้นเดียว

เรื่องบ้านนั้นกลายเป็นปัญหาสำคัญของผู้ที่จะเริ่มต้นสร้างบ้าน ที่จะต้องมองบ้านที่มีลักษณะที่เหมาะสมกับครอบครัวของตัวเอง เหมาะสมกับการอยู่อาศัย และงบประมาณของตัวเอง โดยส่วนมากนั้นจะเจอปัญหาที่ว่า ไม่สามารถตัดสินใจได้ว่า บ้านในลักษณะใดนั้นเหมาะสมกับครอบครัวของตนเอง เนื่องด้วยว่า ยังขาดข้อมูลที่จะนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจ โดยบทความนี้จะช่วยเป็นข้อมูลให้ท่านตัดสินใจได้ ไม่มากก็น้อย

จุดเด่นของบ้านชั้นเดียว
1. ความเหมาะสมสำหรับครอบครัวโดยเฉพาะครอบที่มีผู้สูงอายุหรือผู้พิการ โดยบ้านชั้นเดียวนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับครอบครัวประเภทนี้ เนื่องจากมีความสะดวกในการเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนภายในบ้านโดยง่าย จึงสามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

2. บ้านชั้นเดียว สะดวกในการอยู่อาศัยมากกว่าบ้านสองชั้น
โดยปัญหาหลักๆของบ้านสองชั้นคือ จะต้องสร้างห้องนอนไว้ที่ชั้นบน จึงต้องมีการขึ้นลงบันไดที่บ่อยครั้ง ถ้าไม่ระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย ซึ่งปัญหาดังกล่าว จะไม่เกิดขึ้นกับบ้านชั้นเดียว ซึ่งมีความสะดวกมากกว่า

3. บ้านชั้นเดียว ง่ายต่อการดูแลรักษา และทำความสะอาด
บ้านชั้นเดียวนั้นมีความโดดเด่นในเรื่องของการบำรุงรักษาและการทำความสะอาดที่ง่ายกว่าบ้านสองชั้น ทำให้ไม่ต้องกังวลกับการบำรุงรักษา เพราะเนื่องจากเป็นบ้านชั้นเดียว จึงไม่ต้องปีนบันไดขึ้นไปทำความสะอาดใดๆ จึงไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุ

4. บ้านชั้นเดียวนั้น ห้องทุกห้องจะถูกนำมาจัดเรียงในแนวเดียวกันทั้งหมด เพื่อทำให้เกิดพื้นที่ว่างที่ห้องรับแขกและห้องนอน จึงสามารถทำกิจกรรมครอบครัว เพื่อเพิ่อความสัมพันธ์กันได้มากขึ้น

5. บ้านชั้นเดียวนั้นมีความง่ายที่จะต่อเติมบ้านขยับขยายได้ในภายหลัง
เนื่องจากบ้านชั้นเดียวนั้นมีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนเหมือนบ้านสองชั้น จึงสามารถออกแบบต่อเติมบ้านและก่อสร้างในส่วนต่างๆที่เพิ่มขึ้นโดยง่าย

6. บ้านชั้นเดียวนั้นสามารถถ่ายเทอากาศได้ดีกว่า เพราะบ้านชั้นเดียวนั้นก่อสร้างในระนาบเดียวกัน

7. แบบบ้านชั้นเดียวสามารถลดความดังของเสียงได้ดีกว่าบ้านสองชั้น
มีผลการวิจัยบ่งบอกว่าหากคุณต้องการพักผ่อนในชั้นที่สองของบ้านสองชั้นซึ่ง ชั้นล่างกำลังเปิดดูโทรทัศน์เสียงดัง คุณจะได้ยินเสียงรบกวนในห้องนอนชั้นบนได้อย่างชัดเจนมากกว่าในห้องที่อยู่ใน ระดับพื้นเดียวกัน

8. บ้านชั้นเดียวสามารถลดความดังของเสียงรบกวนได้มากกว่าบ้านสองชั้น เพราะตัวห้องนั้นอยู่ในระนาบเดียวกันหมด จึงทำให้เสียงรบกวนอื่นๆนั้น ถูกห้องอื่นๆภายในตัวบ้านกั้นเอาไว้

จุดด้อยของบ้านชั้นเดียว
1. บ้านชั้นเดียวนั้นต้องการพื้นที่มากกว่าบ้านสองชั้น เนื่องต้องก่อสร้างในพื้นที่แนวราบ

2. บ้านชั้นเดียวใช้งบประมาณในการสร้างมากกว่าบ้านสองชั้น เพราะว่าบ้านชั้นเดียวนั้น เป็นการก่อสร้างบ้านในแนวราบ จึงต้องใช้จำนวนเสามากกว่าบ้านสองชั้น จึงทำให้งบประมาณสูงกว่าบ้านสองชั้น

3. บ้านชั้นเดียวมีความร้อนในห้องมากกว่า สาเหตุเป็นเพราะว่าเพดานจะติดอยู่กับหลังคาโดยตรงจะทำให้เกิดความร้อนสะสมได้ง่าย จึงจำเป็นต้องมีฉนวนกันความร้อนหรือแผ่นสะท้อนความร้อน และจะทำให้งบประมาณในการสร้างเพิ่มขึ้นอีก

4. บ้านชั้นเดียวอาจจะมีความเสี่ยงกับปัญหาน้ำท่วมบ้าน เนื่องจากบ้านชั้นเดียวนั้น มีพื้นห้องไม่สูงห่างจากพื้นดินเท่าไหร่ เมื่อเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนั้น จะเกิดปัญหาได้โดยง่าย และนอกจากนั้นยังมีปัญหาของปลวกเข้ามาเกี่ยวข้องอีก โดยทางแก้ต้องรับสร้างบ้านในลักษณะที่ยกสูงห่างจากพื้นดินประมาณ 1-1.5 เมตร จึงจะช่วยลดปัญหาดังกล่าวลงได้

บทความที่ได้กล่าวมานั้น อาจจะช่วยให้ท่านตัดสินใจในการสร้างบ้านได้ดีขึ้น ทางเรา บริษัท 999 สตาร์ มีความยินดีที่จะให้คำปรึกษาในเรื่องของการสร้างบ้านให้กับลูกค้า