11
Oct

จัดระเบียบพื้นที่เก็บของในห้องครัว

พื้นที่ Counter top น้อย

ห้องครัวบางบ้านมีการใช้งานในหลากหลายรูปแบบ ทั้งเตรียมอาหาร ปรุงอาหาร และยังเป็นพื้นที่นั่งรับประทานอาหารอีกด้วย และหลายครั้งที่พื้นที่ counter top ที่เล็กอยู่แล้ว ยังถูกวางระเกะระกะด้วยข้าวของจำนวนมาก ทำให้เหลือพื้นที่ที่สามารถใช้งานได้จริงเพียงน้อยนิด เป็นปัญหาที่น่าหงุดหงิดสำหรับคนทำครัวมากทีเดียว

Solution : วิธีแก้ปัญหานี้น่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการออกแบบหรือติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ภายในครัว เช่น กรณีCounter top ของครัวมาตรฐาน ควรลึกอย่างน้อย 60 ซม. แต่ถ้ามีพื้นที่มากพอ สามารถออกแบบให้ลึกมากขึ้นได้ถึง 75 ซม. นอกจากนั้น อุปกรณ์บางอย่างเช่น Microwave ที่ปกติมักจะวางไว้บน Counter top ทำให้พื้นที่ทำงานน้อยลง ก็อาจออกแบบให้เป็นแบบ Built-in Microwave ติดตั้งไว้ใต้ Counter หรือที่อื่นๆก็ได้ รวมทั้งก๊อกน้ำของ Sink ก็เลือกเป็นก๊อกแบบยื่นออกมาจากผนังแทน รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้งานบน Counter top ได้

ตู้เก็บของไม่เป็นระบบ

เหตุการณ์ที่หาของ เครื่องปรุง หรืออุปกรณ์ที่ต้องการใช้งานไม่เจอ มักเกิดขึ้นภายในห้องครัวอยู่เสมอ นั่นก็เพราะการออกแบบตู้เก็บของที่ไม่เป็นระบบและไม่คำนึงถึงการใช้งานที่แท้จริงตั้งแต่แรก

Solution : การออกแบบระบบการเก็บของในห้องครัวไม่ใช่เรื่องยาก อย่างแรก คือ ต้องจินตนาการถึงการใช้งานจริงภายในห้องครัวให้ได้มากที่สุดก่อน เช่น เครื่องปรุงที่ใช้ในขณะที่ประกอบอาหาร ควรเก็บอยู่ใกล้เตา เลือกตู้ที่เป็นแบบ Pull-out ใต้ counter ก็สามารถใช้งานได้สะดวกกว่า ส่วนกระทะ หม้อ และมีด อาจแขวนไว้ใกล้เตาประกอบอาหาร ซึ่งสามารถเลือกหยิบใช้ได้สะดวกกว่าเก็บไว้ในตู้หรือลิ้นชัก ขณะที่จานชาม ช้อมส้อม แก้วน้ำและที่รองแก้ว ควรเก็บอยู่ในส่วนการเตรียมอาหารหรือ Island counter ให้สามารถหยิบใช้ระหว่างการเตรียมอาหารและยกไปพร้อมเสิร์ฟได้เลย เป็นต้น