Resort 9

บ้านพัก 10 หลัง พร้อมอาคารต้องรับ อาคารร้านกาแฟ และสระว่ายน้ำ

อาคารรับรองลูกค้า พื้นที่ใช้สอย 175 ตรม.
อาคารร้านกาแฟ พื้นที่ใช้สอย 180 ตรม.
สระว่ายน้ำ พื้นที่ใช้สอย 380 ตรม.