รับสร้างอพาร์ทเมนท์,รับออกแบบอพาร์ทเมนท์,สร้างอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์,เขียนแบบอพาร์ทเมนท์,บริษัทออกแบบอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์ 4 ชั้น

รับสร้างอพาร์ทเมนท์,รับออกแบบอพาร์ทเมนท์,สร้างอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์,เขียนแบบอพาร์ทเมนท์,บริษัทออกแบบอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์ 4 ชั้น

  • รับสร้างอพาร์ทเมนท์,รับออกแบบอพาร์ทเมนท์,สร้างอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์,เขียนแบบอพาร์ทเมนท์,บริษัทออกแบบอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์ 4 ชั้น
  • รับสร้างอพาร์ทเมนท์,รับออกแบบอพาร์ทเมนท์,สร้างอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์,เขียนแบบอพาร์ทเมนท์,บริษัทออกแบบอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์ 4 ชั้น
  • รับสร้างอพาร์ทเมนท์,รับออกแบบอพาร์ทเมนท์,สร้างอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์,เขียนแบบอพาร์ทเมนท์,บริษัทออกแบบอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์ 4 ชั้น
  • รับสร้างอพาร์ทเมนท์,รับออกแบบอพาร์ทเมนท์,สร้างอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์,เขียนแบบอพาร์ทเมนท์,บริษัทออกแบบอพาร์ทเมนท์,ออกแบบอพาร์ทเมนท์ 4 ชั้น

     บริษัท 999 สตาร์ จำกัด นอกจากจะให้บริการรับสร้างบ้านหรู ให้แก่ลูกค้าทั่วไปแล้ว ยังมีบริการ รับออกแบบอพาร์ทเมนท์ และ เขียนแบบอพาร์ทเมนท์ โดยการออกแบบทำได้ทุกประเภท และทุกรูปแบบของอาคารซึ่งสามารถออกแบบได้ตั้งแต่ระดับทั่วไป จนถึงระดับเลิศหรูอลังการ

     บริษัทฯ พร้อมที่จะให้คำปรึกษากับนักลงทุนที่สนใจ จะทำธุรกิจการบริการด้านอพาร์ทเมนท์ อย่างครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจสถานที่ตั้งโครงการ ขนาดความกว้าง ความยาวของที่ดิน เพื่อกำหนดขนาดของอาคารและจำนวนห้อง ตลอดจนระดับความสูงของพื้นดิน เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และยังมีการศึกษาทิศทางลม แสงแดด เพื่อกำหนดการวางผังของอาคาร พร้อมทั้งศึกษาระบบสาธารณูปโภคว่าสามารถรองรับการให้บริการได้อย่างเพียงพอ รวมทั้งศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการด้านการเงิน และการตลาด

     สำหรับการออกแบบอพาร์ทเมนท์ เขียนแบบอาคาร และรับสร้างอพาร์ทเมนท์ บริษัทฯ มีทีมสถาปนิกมืออาชีพมากประสบการณ์ ใช้ความปราณีต และพิถีพิถันในการออกแบบให้ถูกต้องตามกฎระเบียบที่ราชการกำหนด โดยเน้นความสวยงามของรูปแบบสถาปัตยกรรม การจัดวางผังโครงการ ภูมิสถาปัตย์อันสวยงามและเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

     บริษัท 999 สตาร์ จำกัด นอกจากออกแบบและเขียนแบบแล้ว บริษัทฯพร้อมที่จะให้บริการด้านการก่อสร้างอพาร์ทเมนท์ ซึ่งทีมงานของบริษัท 999 สตาร์ จำกัด ได้สะสมประสบการณ์กว่า 30 ปี ทำให้มั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการบริการที่มีคุณภาพ และประทับใจ